loader-image

זרי פרחים Eternity

פרחים הם דרך להביע רגשות. ברגעי שמחה וחג וגם ברגעי כאב וצער. במיוחד בימים אלה של ריחוק חברתי. שילחו מכאן פרחים כמחווה וכהבעת השתתפות בצער עם האבלים – להלוויה או לימי הניחומים. תוכלו לבחור האם לשלוח את הפרחים עד הקבר בעת הלוויה, לבית המשפחה או לכל מקום אחר שתבחרו. שירות הלקוחות שלנו לרשותכם כל שאלה או בקשה.  

תוצאות סינון

אלה תוצאות הסינון שלכם

פרחים הם דרך להביע רגשות גם ברגעי כאב וצער, וכמחווה להבעת השתתפות בצער עם האבלים להלוויה או לימי הניחומים