loader-image

גידולי פרחים בצפון – חידושים

בלוג

alt


גידולי פרחים בצפון – חידושים

גידולי פרחים בצפון הארץ נהנים מתנאי אקלים ייחודיים ובהתאם ישנם זנים אותם מגדלים רק באזור זה. במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר פועלים מרכזי מחקר ופיתוח אזוריים, ומו"פ צפון פועל כל הזמן על מנת למקסם את תפוקת הפרחים הקיימים ביחס למשאבים השונים הנדרשים לשם גידולם, וכן לזיהוי זני הפרחים בהם כדאי להשקיע.

כדאי לדעת שבשנים האחרונות ניצבים מגדלי הפרחים בישראל בפני מאבק לא פשוט, שכן בחלק ממדינות אפריקה הוקמו חוות ענקיות – כך למשל באתיופיה, בטנזניה ובקניה – ומאחר שעלות העבודה בהן נמוכה מאוד וכך גם עלות הקרקע, הרי שחוות אלה יכולות להציף את שוקי הפרחים העולמיים בסחורה זולה מאוד.
כתוצאה מכך ירד היקף ייצוא הפרחים מישראל מ- 200 מיליוני דולרים בשנת 2008 לסביבות המאה מיליון בשנת 2011, נתון נוסף הממחיש את הקושי של מגדלי הפרחים בצפון ובשאר אזורי הארץ הוא שבשנת 2004 הוקדשו 900 דומם לגידול ורדים, ואילו ב- 2009 – רק מאה דונם ותו לא.

מאחר שמגדלי הפרחים בארץ לא יכולים להתחרות עם אותן חוות אפריקאיות ברמת המחירים, הדרך היחידה לשרוד ולשגשג היא באמצעות פיתוח זנים ייחודיים והבטחת גידול יעיל – ולשם כך כאמור פועל מו"פ צפון, לצד שאר המו"פים בארץ, ומסייע למגדלי הפרחים.

 

זנים חדשים של פרחים בצפון

בין הזנים החדשים אותם מטפח מו"פ צפון ניתן לציין את ההלבורוס (Helleborus), פרח יפהפה ממשפחת הנוריתיים, ואת ההורטנזה (Hortensia), צמח רב שנתי שהפרחים שלו יוצרים צורת כדור מרהיבה ביופייה וצבעם כחול, ורוד או סגול (הגוון המדויק נקבע בהתאם לסוג הקרקע).
את הזנים הנ"ל מגדלים אנשי מו"פ צפון של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתחנת הניסיונות הממוקמת באבני איתן (שבאזור דרום מזרח רמת הגולן).

אופציות נוספת של גידולי פרחים בצפון הנבדקות על ידי אנשי המקצוע של מו"פ צפון הן גידולי אדמוניות בקרקע (עם דגש על מציאת התזמון האופטימלי של "הערת" האדמוניות על מנת שניתן יהיה לשווק אותן בצורה המיטבית), ודיצנטרה (עם דגש על פיתוח דרכים שיבטיחו את פריחתו בין ינואר למרץ, בעיקר באמצעות הורמונים, על מנת שניתן יהיה למכור אותם בהולנד, השוק הגדול ביותר בעולם לפרחים).

כמו כן עוסקים בחוות הניסיונות באבני איתן ביצירת פרוטוקול גידול מדויק לזן מיוחד של שושן, כך שניתן יהיה לשווקו בחורף לחו"ל ובקיץ למכרו בארץ.

 

עם הפנים לייצוא – אבל גם לשוק המקומי

הדוגמאות הנ"ל ממחישות את המדיניות הרצויה מבחינת מגדלי הפרחים בארץ – תזמון מדויק של הבשלת הפרחים בהתאם למועדי הביקוש בשווקים הבינלאומיים (ובפרט כאמור שוק הפרחים בהולנד), אבל גם מציאת דרכים שיבטיחו הגעת סחורה משובחת לחנויות פרחים בצפון, במרכז ובדרום, גם כן במועדים האופטימליים (לקראת ט"ו באב ו-ולנטיינ'ס דיי, למשל, אשר ישנה עלייה משמעותית בביקוש לפרחים).